YGS-LYS HAZIRLIK KÜTLE VE ÖZKÜTLE TESTİ


TEST 1

YGS-LYS Kütle ve Özkütle Testi-1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-1Şekildeki eşit kollu terazilerde K, L, M cisimleri dengededir. cisimlerin kütleleri sırasıyla mK, mL, mM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıldır?

A
mK > mL >mM
B
mM > mL > mK
C
mM > mK > mL
D
mL >mK > mM
E
mL > mM > mK
1 numaralı soru için açıklama 
Kütle ölçümü için terazi kullanılır. Moment ve denge ilkesine göre çalışır. Binicisiz terazide sağ kefedeki kütle toplamı, sol kefedeki toplama eşittir. Binici varsa etkin değeri duyarlılığı, bulunduğu bölme ile çarpılarak bulunur.
Soru 2

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-2

Şekildeki eşit kollu terazi, kefelerinde x, y cisimleri ve binici 4. bölmede iken dengededir. 

Sol kefeye 5 gram eklendiğinde binici 9. bölmeye getirilerek dengelendiğine göre, binicinin duyarlılığı kaçtır?

A
0,01
B
0,1
C
1
D
2
E
10
Soru 3

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-3

X, Y, Z sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X den 200 gram, Y ve Z den 100 gram alınarak bir kaba konuyor. Kaptan sıvı taşmaması için kabın hacmi en az kaç cm3 olmalıdır?

A
100
B
105
C
110
D
115
E
120
Soru 4

V ve 3V hacimli iki sıvı eşit kütlelerde karıştırıldığında karışımın özkütlesi d oluyor. Bu sıvılar eşit hacimde karışırsa karışımın özkütlesi kaç d olur?

A
2
B
3/2
C
4/3
D
1
E
3/4
Soru 5

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-5

Kütle-hacim grafiği verilen X, Y, Z sıvılarından türdeş karışımlar yapılmıştır. 

Buna göre,
I. X-Y karışımının özkütlesi
Y-Z karışımınınkinden büyüktür.
II. X-Z karışımının özkütlesi
Y-Z karışımınınkinden büyüktür.
III. X-Y karışımının özkütlesi X-Z karışımınınkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I ve II
E
Yalnız II ve III
Soru 6

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-6

X ve Y sıvıları ve bu sıvılardan elde edilen homojen karışımın kütle - hacim grafiği şekildeki gibi verilmiştir.
Buna göre,
I. Karışımda X ve Y eşit hacimlidir.
II. Karışımda X ve Y eşit kütlelidir.
III. Karışımda X in hacmi Y ninkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-8y

Eşit kollu terazilerde K, L, M, N cisimleri dengededir. Buna göre;
I. K nın kütlesi N ninkinden büyük
II. L nin kütlesi M ninkine eşit
III. K nın kütlesi M ninkine eşit
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I ve II
E
Yalnız II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Sol tarafların ağır bastığını görmelisin. O zaman, K+L>M+N ve K+M>L+N yazabilirsin. Bunları alt alta yaz K+L>M+N K+M>L+N taraf tarafa topla 2K>2N çıkar yani K>N dir. Tek bulabildiğimiz sonuç bu olduğundan kesin cevap budur. Diğerlerini bilmiyoruz.
Soru 8

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-9yEşit kollu özdeş teraziler Şekil I ve Şekil II deki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre Şekil III deki terazinin dengede kalabilmesi için binici kaçıncı bölmeye getirilmelidir?

 

A
7
B
6
C
5
D
4
E
3
8 numaralı soru için açıklama 
Binicili terazi görürsen korkma. Böyle özdeş üçlü terazilerde binicilerin duyarlılığını 1 olduğunu kabul et. Kefelerdeki cisimleri önce yaz sonrada binicinin duyarlılığı ile bölme numarasını çarp, sadece bu... K+L= M+ N+3.1 K+M=L+ N+7.1 şimdi taraf tarafa topla 2K=2N+10 K=N+5 yani binici 5. bölmede olmalı
Soru 9

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-10y

K ve L sıvılarından özkütlesi 1,5 g/cm3 olan bir karışım elde ediliyor. Buna göre;
I. Karışımdaki sıvılar eşit kütlelidir.
II. Karışımdaki sıvıların hacimleri eşittir.
III. Karışımdaki K nın kütlesi daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?

İPUCU: Kütle hacim grafiğinin eğimi özkütle değerini verir. İki sıvının türdeş karışımının değeri, karışan sıvıların özkütle değerleri arasında olur. Karışımın değeri içinde hacmi büyük olan sıvı değerine daha yakındır.

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
d=m / V den özkütlelerini hesaplayalım dK=2 g/cm3 , dL=1g/cm3 dür. Dikkat et karışımın özkütlesi sıvıların özkütlesinin aritmetik ortalaması o zaman eşit hacimlidirler. Hacimler eşit ise K nin özkütlesi büyük olduğundan kütlesi de büyük olur. O zaman
Soru 10

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-11

X ve y sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvılar; eşit hacimle karışırlarsa karışımın yoğunluğu d1, eşit kütleli karışırlarsa d2 olmaktadır. Buna göre d1/d2 oranı kaçtır?

A
4/3
B
1
C
3/4
D
2/3
E
2
10 numaralı soru için açıklama 
d=m / V den özkütlelerini hesapla. Eşit hacimde ise dK=d1+d2 /2 Eşit kütlede ise dK=2d1d2/d1+d2 hadi hesapla ve birbirine böl...
Soru 11

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-12Kütle- hacim grafikleri verilen A, B, C, D sıvıları eşit kütlede karıştırılırsa karışımın özkütlesi kaç m / v olur?

A
0,8
B
1,0
C
1,2
D
1,5
E
2,0
11 numaralı soru için açıklama 
Şunu görebilirsen süper olur, hepsinin kütlesini 3m alırsan hacimleri grafkte görünüyor. “toplam kütle / toplam hacim” sana karışımın özkütlesini verecek
Soru 12

Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan sıvının 100 cm3 ü ile özkütlesi 1 g/cm3 olan suyun 100 cm3 ü karıştırılıyor. Buna göre, karışımın 50 gramında kaç gram su vardır?

A
10
B
20
C
30
D
40
E
50
12 numaralı soru için açıklama 
Kütle hacim grafiğinin eğimi özkütle değerini verir. İki sıvının türdeş karışımının değeri, karışan sıvıların özkütle değerleri arasında olur. Karışımın değeri içinde hacmi büyük olan sıvı değerine daha yakındır. m=dv yi kullanacağız İlk sıvı m=1,5.100=150 gram Suyunki m= 1.100=100 gram karışımın toplam kütlesi 250 gram olur. Hadi orantı kuralım 250 gram karışımda 100 gram su varsa 50 gram karışımda 20 gram su vardır.
Soru 13

V ve 2 V hacimli eşit kütleli iki sıvının karıştığın da karışımın özkütlesi d oluyor. Buna göre v hacimli sıvının özkütlesi kaç d dir ?

A
2/3
B
1
C
3/2
D
4/3
E
2
13 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: ikisinin de kütlesi m olsun de zaten hacimleri V ve 2V dir. O zaman (toplam kütle) / (toplam hacim)=2m/3v olur bu d ye eşitse V hacimli sıvının özkütlesi m/v kaç d olur oranla ve işaretle
Soru 14

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-14X, Y, Z sıvılarının kütle − hacim grafikleri şekildeki gibidir. Her birinden V hacimli sıvılar alınıp ikişer ikişer karıştırılarak XY, XZ, YZ karışımları oluşturuluyor. XY, XZ, YZ karışımlarının özkütleleri sırasıyla dXY, dXZ, dYZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?

A
dXY = dXZ = dYZ
B
dYZ < dXY < dXZ
C
dXZ < dXY = dYZ
D
dXY < dYZ < dXZ
E
dYZ < dXZ < dXY
Soru 15

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-15Birbirine iplerle bağlı K, L, M cisimlerinin bir sıvı içindeki denge konumu şekildeki gibidir. İplerde gerilme kuvvetleri oluştuğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

 

A
K nin özkütlesi L ninkine eşittir.
B
K nin özkütlesi L ninkinden küçüktür.
C
K nin özkütlesi M ninkinden küçüktür.
D
L nin özkütlesi M ninkinden küçüktür.
E
L nin özkütlesi M ninkine eşittir.
Soru 16

(2010 YGS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-16Şekil-1 deki eşit kollu terazi, kefelerindeki K, K, L, M cisimleriyle yatay dengededir. K lerden biri L ile yer değiştirdiğinde, terazinin kolu Şekil-II deki konuma geliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A
K nin ağırlığı L ninkine eşittir.
B
K nin ağırlığı M ninkine eşittir.
C
L nin ağırlığı M ninkine eşittir
D
K nin ağırlığı L ninkinden küçüktür
E
K nin ağırlığı M ninkinden küçüktür.
Soru 17

(2010 YGS)
Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında toplam kütle 300 g geliyor.Bardağa 100 g kütleli, içi dolu metal bir bilye konulduğunda suyun bir kısmı taşıyor. Bardak, içinde kalan su ve bilyeyle tartıldığında toplam kütle 360 g geldiğine göre, bilyenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?(Suyun özkütlesi: 1g/cm3)

A
1,2
B
2
C
2,5
D
3
E
3,6
Soru 18

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-18Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I’deki cisimler varken binici 3. bölmeye, Şekil II’deki cisimler varkende 5. bölmeye getirilerek yatay denge sağlanıyor. Bu terazinin kefelerine Şekil III’teki cisimler konduğunda, yatay dengenin sağlanması için binicinin kaçıncı bölmeye getirilmesi gerekir?

A
7.
B
4.
C
3.
D
5.
E
6.
Soru 19

(2011 YGS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-19

Kütlehacim grafikleri şekildeki gibi olan K, L sıvılarının her birinden eşit kütleli sıvılar alınarak yapılan türdeş karışımın özkütlesi d1, eşit hacimli sıvılar alınarak yapılan türdeş karışımın özkütlesi de d2 oluyor. Buna göre; d1/ d2 oranı kaçtır?

A
3/4
B
1
C
4/3
D
3/2
E
2
Soru 20

(2012 YGS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Test1-20Eşit kollu bir terazi, sol kefesine K ve L, sağ kefesine de M ve N cisimleri konduğunda Şekil I’deki konumda; sol kefesine K ve M, sağ kefesine de L ve N cisimleri konduğunda Şekil II’deki konumda hareketsiz kalıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 

A
L’nin kütlesi M’ninkinden büyüktür.
B
L’nin kütlesi N’ninkinden büyüktür.
C
K’nin kütlesi L’ninkinden büyüktür.
D
K’nin kütlesi M’ninkinden büyüktür.
E
K’nin kütlesi N’ninkinden büyüktür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ

KÜTLE VE ÖZKÜTLE 1. TESTi

 

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*