YGS-LYS HAZIRLIK KALDIRMA KUVVETİ 1. TESTİ


YGS-LYS Kaldırma Kuvveti Test 1

Tebrikler - YGS-LYS Kaldırma Kuvveti Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-1X cisminin K , L , K+M sıvılarındaki denge durumları şekildeki gibidir.
Buna göre,
I. K ve M sıvılarının özkütleleri eşittir.
II. X cisminin özkütlesi M sıvısınınkine eşittir.
III.L sıvısının özkütlesi M ninkine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(K+M, K ve M sıvılarının homojen karışımı.)

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
K ile M yi karıştırmak farketmemiş o zaman K ile M nin özkütlesi aynı ( I doğru) X, K da askıda kaldığından X ile K nın özkütlesi eşittir , K ile M nin özkütlesi de eşitti. O zaman M ile X inki eşit (II doğru) X, L ye batıyorsa X, L den daha büyük. O zaman K yada Mden farklı olur (III yanlış)
Soru 2

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-2

Birbirine karışmayan 2d ve 3d özkütleli sıvılar içindeki birbirine yapışık halde bulunan X ve Y cisimlerinin denge durumu şekildeki gibidir. Y nin hacmi X inkinin 2 katı olduğuna göre, X ve Y cisimlerinin özkütleleri için verilen;
I. X inki 3d, Y ninki 2,5d dir.
II. X inki 4d, Y ninki 2d dir.
III. X inki 6d, Y ninki 2d dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
FK=VbdSg G=Vcdcg formullerini kullanacağız. Çözüm: Kaldırma kuvvetlerinin toplamı ağırlıkların toplamına eşittir. X in hacmi V ise Y nin hacmi 2V diyelim O zaman denge bağıntısını yazalım Fx+Fy = Gx+Gy V.2d+2v.3d=v.dx+2V.dy ise dx+dy= 8d çıkar. acaba hangilerinde dx+dy=8d dir
Soru 3

Katı bir cisim özkütlesi 2 g/cm3 olan sıvıda hacminin 4/5 i suyun dışında kalacak biçimde dengede kalıyor. Buna göre, bu cismin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

A
1/5
B
2/5
C
7/5
D
8/5
E
9/5
3 numaralı soru için açıklama 
İPUCU FK=Vb x ds x g G=Vc x dc x g formüllerini kullanınız. Kaldırma kuvvetini ağırlığa eşitleyiniz
Soru 4

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-4P ağırlıklı türdeş cisim sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığının kaç katıdır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
4 numaralı soru için açıklama 
İPUCU: F kaldırma kuvveti batan kısmın ortasına P ağırlık ise cisim türdeş olduğundan cismin ortasından etki eder. Bizden P ve F arasındaki ilişki soruluyor ipteki gerilmeyle uğraşmamak için ipe göre moment alalım P.2 = F.1 ise
Soru 5

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-5Türdeş bir cisim sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre ipteki gerilme kuvveti cismin ağırlığının kaç katıdır?

A
1/2
B
1/3
C
1/4
D
2/3
E
1
5 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: F kaldırma kuvveti batan kısmın ortasına P ağırlık ise cisim türdeş olduğundan cismin ortasından etki eder. F yi sormuyor, F ye göre moment alınız
Soru 6

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-65P ağırlıklı türdeş bir çubuk sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisme etki eden kaldırma kuvveti kaç P dir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 7

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-7Birbirine karışmayan X ve Y sıvıları içerisinde katı bir cismin denge durumu şekildeki gibidir. K musluğu açılıp bir miktar sıvı boşaltılırsa hx ve hy için ne söylenebilir?

A
hx artar hy azalır
B
hx azalır hy azalır
C
hx azalır hy artar
D
hx artar hy artar
E
hx değişmez hy değişmez
7 numaralı soru için açıklama 
İPUCU Üstten X sıvısı boşalacağından hx azalır. X e batan hacim azalırsa Y ye batan hacim artar bu da hy nin artmasına neden olur.
Soru 8

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-8Aynı ağırlıktaki ve aynı boyutlardaki X ve Y cisimlerinin denge durumları Şekil I deki gibidir. Cisimlere F1 ve F2 kuvvetleri uygulandığında Şekil II deki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre F1 ve F2 aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Cisimler şekil I de yarı yüksekliklerine kadar batmaktadır)

A
F1=3P ve F2=2P
B
F1=2P ve F2=4P
C
F1=3P ve F2=5P
D
F1=4P ve F2=4P
E
F1=5P ve F2=6P
8 numaralı soru için açıklama 
X in batırılması gereken hacmi, Y nin batırılması gereken hacminden daha fazla. O zaman X e uygulamam gereken kuvvet Y den daha fazla olmalı.
Soru 9

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-9Şekildeki gibi dengede kalan sistemde ip gerilmesi P dir. Musluk açılarak sıvı seviyesi L ye geldiğinde ip gerilmesi 2P oluyor. Buna göre sıvı tamamen boşaltılırsa ip gerilmesi kaç P olur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
9 numaralı soru için açıklama 
Bir hacme uygulanan kaldırma kuvveti F olsun. İlk durum için, 2F+P=G son durum için, F+2P=G denklemlerini yazınız. Buradan F yi P cinsinden bul, son durum için yerine yazınız
Soru 10

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-10Eşit hacimli K, L, M cisimlerinin su içindeki denge durumları verilmiştir. Buna göre, cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetleri FK, FL, FM arasındaki ilişki nedir?

 

A
FK = FL = FM
B
FK > FL > FM
C
FL = FM > FK
D
FL > FK = FM
E
FL > FM > FK
Soru 11

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-11Şekilde düşey kesiti verilen su dolu kapta küplerin bağlı oldukları iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sıfırdan farklıdır. Buna göre, hangi küplere etki eden kaldırma kuvveti kübün ağırlığından büyüktür?

A
K ve L
B
L ve N
C
M ve N
D
N ve T
E
T ve M
Soru 12

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-12Eşit bölmelendirilmiş kap içinde özdeş bilyelerden bir tane ve dört tane varken denge durumları verilmiştir. Bilyelerden bir tanesi 5N ağırlığındaysa kabın ağırlığı kaç N dur?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 13

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-13Şekil - I de düşey kesiti verilen kabın, şekil - II de X cismi, şekil - III de Y cismi varken ki denge durumları verilmiştir. Buna göre, X e etkiyen kaldırma kuvveti ile Y ye etkiyen kaldırma kuvvetlerinin oranı kaçtır?

A
1/5
B
1/4
C
1/3
D
1/2
E
3/4
Soru 14

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-14Eşit bölmelendirilmiş 2 bölmesi su içinde olan kalas şekildeki gibi dengededir. Sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ip gerilmesinin 5 katı büyüklüğünde olduğuna göre kalasın kütle merkezi nerededir?

A
K noktasında
B
K-L arasında
C
L noktasında
D
L-M arasında
E
M noktasında
Soru 15

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-15Özkütleleri 2d, 3d, 7d olan, herbiri V hacimli küpler şekildeki gibi birleştirilerek 8d kütleli sıvıya sıvı yüzeyinden bırakılıyor. Buna göre, son durumda cismin sıvıya batan hacmi kaç v dir?

A
0,5
B
1
C
1,5
D
2
E
3
Soru 16

(2007 ÖSS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-16

Bir ucundan iple kabın tabanına bağlı olan eşit bölmeli, türdeş, düzgün çubuk, uzunluğunun 3/4 ü su içinde kalacak biçimde şekildeki gibi dengededir. Çubuğun ağırlığı P olduğuna göre, suyun çubuğa uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kaç P dir?

A
2/3
B
3/4
C
1
D
3/2
E
4/3
Soru 17

(2010 YGS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Kaldırma Kuvveti Test1-17Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa asılan eşit hacimli, katı K ve L cisimlerinden K, X sıvısı içine batırıldığında şekildeki gibi yatay denge sağlanıyor. Buna göre,
I. K’nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür.
II. K’nin özkütlesi L’ninkinden büyüktür.
III. L’nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(K cismi, X sıvısında erimiyor.)

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ

KALDIRMA KUVVETİ 1. TESTi

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*