YGS-LYS HAZIRLIK ISI VE SICAKLIK KONUSU TEST-1


YGS-LYS HAZIRLIK ISI VE SICAKLIK TEST-1

Tebrikler - YGS-LYS HAZIRLIK ISI VE SICAKLIK TEST-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-1Düşey kesitleri verilen X, Y ve Z homojen cisimleri aynı maddeden yapılmışlardır. Bu cisimlere eşit miktarda ısı verilirse son sıcaklıkları TX, TY ve TZ arasındaki ilişki nasıldır? (Cisimlerin başlangıçtaki sıcaklıkları eşittir.)

A
Tx=Ty=Tz
B
Tz>Ty>Tx
C
Tx>Ty>Tz
D
Ty>Tx>Tz
E
Tz>Tx>Ty
1 numaralı soru için açıklama 
Q=mcDt Q=ısı, m:kütle, c: öz ısı, Dt:sıcaklık değişimi Çözüm: Aynı miktarda ısı aldıklarından Q aynı Aynı maddeden yapıldıklarından c aynı. Kütlesi büyük olanın sıcaklığı daha küçük artar. mY>mX>mZ olacağından sıcaklıklar tersi olacak Tz>TX>TY olur.
Soru 2

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-2Düşey kesitleri şekildeki gibi olan, ısıca yalıtılmış X, Y, Z kaplarında, h yüksekliğinde ve T sıcaklığında su vardır. Kaplara, su yüksekliği 2h oluncaya kadar, 2T sıcaklığında su ekleniyor. ısı dengesi sağlandıktan sonra X, Y, Z kaplarındaki TX, TY, TZ su sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır?

A
TZ
B
TX=TZ
C
TX
D
TY
E
TZ
2 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: Farklı sıcaklıktaki iki sıvı karıştırıldığında denge sıcaklığı, fazla alınan suyun sıcaklığına yakın olur
Soru 3

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-3Çizelgede K, L, M, N ve P cisimlerinin ilk ve son sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A
M nin sıcaklığı 7 santigrad derece azalmıştır.
B
K nin sıcaklığı 3santigrad derece artmıştır.
C
P nin sıcaklığı 1santigrad derece azalmıştır.
D
N nin sıcaklığı 4 santigrad derece artmıştır.
E
L nin sıcaklığı 7santigrad derece azalmıştır.
Soru 4

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-4

Isıca yalıtılmış kapta bulunan buzlu su bir ısıtıcı ile 2t süresince ısıtılmıştır. Bu süre içinde su kütlesinin zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre;
I. Başlangıçta su ve buz kütlesi eşittir. 
II. Buzun tamamı erimiştir.
III.Son sıcaklık 0 santigrad derecedir.
y a r g ı l a r ı n d a n h a n g i l e r i doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
ÇÖZÜM: Buz su karışımı sürekli ısıtılmış, t anına kadar eriyecek buz zaten erimiştir. Suyun kütlesi m den 2m ye çıkmış demek ki buz ve suyun kütlesi eşittir. (I ve II doğru) Buz eridikten sonra da ısıtılmaya devam edildiğinden sıcaklık 0 santigrad dercenin üzerindedir. (III yanlış)
Soru 5

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-5

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: Kütlenin değiştiği yerde hal değişimi vardır, hal değişimi varsa sıcaklık sabittir.
Soru 6

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-6Saf bir maddenin özdeş ısıtıcı ile ısıtılmasına ait I, II ve III deneylerinin sıcaklık - zaman grafiği verilmiştir. Bu deneylerde kulanılan maddelerin kütleleri sırasıyla m1, m2, m3 ise aralarındaki ilişki nasıl olabilir?

A
m1> m2> m3
B
m1> m3> m2
C
m2> m1> m3
D
m3> m1> m2
E
m3> m2> m1
Soru 7

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-7Bir sıvıya ait kütle hacim grafiğine göre verilen 1, 2, 3, 4 yollarının hangilerinde sıcaklık sabittir?

A
1, 2, 3, 4
B
2 ve 4
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
E
Yalnız 4
7 numaralı soru için açıklama 
ÇÖZÜM: Bu soru bana göre şık bir kısa yöntemle çözülür. Kütle-hacim grafiğinin uzantısı başlangıç noktasından geçerse sıcaklık sabittir. 1 ve 3 uzantısı başlangıç noktasından geçtiğinden sıcaklık sabittir.
Soru 8

K ve L maddelerinin özısıları sırasıyla 2c ve c, kütleleri ise 2m ve m dir. Bu cisimler eşit miktarda ısıtıldıklarında sıcaklık değişimleri eşit oluyor. Buna göre L nin aldığı ısı K nınkinin kaç katıdır?

A
4
B
2
C
1
D
1/2
E
1/4
Soru 9

Bir öğrenci termometre yapmak istemektedir. Yaptığı termometre suyun donma ve kaynama noktalarını sırasıyla 400 ve 2400 göstermektedir. Celcius termometresi suyun donma ve kaynama noktalarını sırasıyla 0 oC ve 100 oC olarak gösterdiğine göre; bu termometre 40 oC sıcaklığı kaç gösterir?

A
160
B
140
C
120
D
100
E
80
9 numaralı soru için açıklama 
C/100 = X-D.N/K.N-D.N 40/100 = X-40/240-40 X=120 olur
Soru 10

Bir X termometresi suyun donma sıcaklığını deniz seviyesinde, -40°X kaynamasını ise 160°X olarak ölçüyor. celcius termometresinde bu değerler 0°c ve 100°c ölçüldüğüne göre 25°c ölçülen bir ortam sıcaklığı X termometresinde kaç °X olarak ölçülür?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 11

Yarı yüksekliğine kadar 20°c sıcaklığında suyla dolu yalıtkan bir düzgün kabın geri kalan kısmı, kaç °c sıcaklığındaki suyla doldurulursa ısıl denge sıcaklığı 40°c olur?

A
50
B
55
C
60
D
65
E
70
Soru 12

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-12Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcıyla, ısıtılan katı bir maddenin sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, maddenin kütlesi artırılarak grafik tekrar çizilecek şekilde
deney tekrarlanırsa, grafikte x, y, z ve a niceliklerinden hangileri artar?

A
Yalnız x
B
a ve x
C
x ve y
D
x, y ve a
E
x, y ve z
Soru 13

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-13K, L, M kaplarında T sıcaklığında su varken kapların boş kısımları 2T sıcaklığında su ile dolduruluyor. Oluşan yeni denge durumları için kaplardaki suların sıcaklıkları TK, TL ve TM arasındaki ilişki nasıldır?

A
TK > TL > TM
B
TL > TK > TM
C
TM > TL > TK
D
TL > TM > TK
E
TK > TM > TL
Soru 14

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-14Deniz seviyesinde bir kapta bulunan bir miktar buz üzerine, su dökülüyor. Buzun kütle - zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre; hangi zaman aralıklarında su yun sıcaklığı 0°c nin üzerindedir?

A
Yalnız K
B
Yalnız L
C
Yalnız M
D
K ve L
E
L ve M
Soru 15

Deniz seviyesinde içerisinde bir miktar su bulunan kaba, bir buz parçası atılıyor. Buna göre zamanla;
I. Buz kütlesi artar.
II. Su kütlesi artar.
III. Buzun hacmi artar.
yargılarından hangileri doğru olabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

(2006 ÖSS)
Deniz kenarında yapılan bir deneyde, ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan 0oC taki suya, sıcaklığı 0 oC ın altında olan bir buz parçası atılıyor. Bir süre sonra ısıl denge kuruluyor ve kapta su-buz karışımı olduğu gözleniyor.
Buna göre,
I. Kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir.
II. Kaptaki suyun bir kısmı donmuştur.
III. Kaptaki suyun sıcaklığı azalmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Isı ve Sıcaklık Test1-15Isıca yalıtılmış 400 cm3 hacmindeki bir kapta ısıl dengede 100 g su ve 100 g buz vardır. Bu kaba, yukarıdaki çizelgede kütlesi ve sıcaklığı verilen K, L, M, N, P sularından hangisi konulursa buzun tamamı erir?
( csu = 1 cal / goC ; Lbuz = 80 cal / g )

A
K
B
L
C
M
D
N
E
P
Soru 18

(2009 ÖSS)
I. oC (celcius)
II. cal (kalori)
III. J (joule)
IV. K (kelvin)
Yukarıdaki birimlerden hangileri ısı birimi olarak kullanılır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 19

(2012 YGS)
T sıcaklığındaki X ve Y metal küreleri aynı sıcaklıktaki H metal halkasından geçemiyor. X küresi halka ile beraber ısıtılınca, Y küresi de halka ile beraber soğutulunca halkadan geçebiliyor.
X, Y küreleri ile H halkasının ısıl genleşme katsayılarısırasıyla λX, λY, λZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?

A
λX= λY< λH
B
λX< λH< λY
C
λH< λX= λY
D
λH< λX< λY
E
λY< λH< λX
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ

ISI VE SICAKLIK 1. TESTi

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*