YGS-LYS HAZIRLIK BASINÇ KONUSU TEST-1


YGS LYS HAZIRLIK BASINÇ TEST-1

Tebrikler - YGS LYS HAZIRLIK BASINÇ TEST-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-1V hacimli sıvının K noktasındaki sıvı basıncı P dir. Kaba v/6 hacimli tamamen batabilen bir cisim bırakılırsa K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur?

A
1/6
B
2/3
C
1
D
7/6
E
5/6
1 numaralı soru için açıklama 
V hacmi kapta h derinliğine sahip olursa V/6 hacimli cisim de h/6 kadar daha sıvı yükseltir gibi orantı kurabilir. Zaten h vardı, üzerine h/6 eklenince yeni yükseklik h+h/6 = 7h/6 olur basınçta 7P/6 olur.
Soru 2

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-2Özdeş K ve L muslukları aynı anda açılırsa K dan V hacimli sıvı boşalıyor. Buna göre L den kaç v hacminde sıvı boşalmış olabilir?

A
1
B
2
C
2,5
D
3
E
3,5
2 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: Alttaki musluğun basıncı üsttekinin iki katıdır üst bölmedeki suyun büyük bir bölümü alttaki basınç büyük olduğundan alttaki musluktan akacak. Alt bölmedeki su ise sadece alt bölmedeki musluktan akacak
Soru 3

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-3Eşit Kütleli X ve Y sıvıları karışırsa K noktasındaki basınç kaç katına çıkar?

A
1
B
2/3
C
4/3
D
3/2
E
7/3
3 numaralı soru için açıklama 
YÖNLENDİRME: Eşit kütleli olabilmesi için alttaki sıvının özkütlesi 3d, üstteki sıvının özkütlesi d olsun sıvıların eşit kütledeki karışım formülünü uygulayınız. (2d1d2/d1+d2) Yeni özkütleyi bularak K daki yeni basıncı bulunuz.
Soru 4

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-4

Şekildeki sistem dengede ise X ve Y cisimlerinin ağırlıkları oranı Gx/Gy aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
1/6
B
1/5
C
1/3
D
1/2
E
1
4 numaralı soru için açıklama 
Çözüm: Gx/S = Gy/2S+ hdg Yani X, Y nin yarısından daha büyük ise cevaplarda yarısından büyük olan tek cevap var o da 1 dir, olabilir sorusu olduğundan cevap budur.
Soru 5

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-5Ağırlıksız pistonlar üzerinde G ağırlıklı cisim şekildeki gibi dengede iken sıvı düzeyleri arasında h kadar fark vardır. Pistonların üzerinde G ağırlıklı cisimlerden birer tane daha eklenirse, sıvı seviyeleri arasındaki fark kaç h olur?

A
4
B
3
C
2
D
1
E
1/2
Soru 6

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-6Şekildeki düzenenek dengededir. F1= 20 N ise F2 ve F3 kaçar Newton olabilir?

A
F2=10 F3=30
B
F2=10 F3=35
C
F2=15 F3=40
D
F2=25 F3=45
E
F2=20 F3=15
Soru 7

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-7Şekildeki gazın basıncı açık hava basıncından küçüktür. Musluk açıldığında K noktasındaki toplam basınç PK ve gazın basıncı Pgaz nasıl değişir?
 

A
Pk Azalır, Pgaz Azalır
B
Pk Artar, Pgaz Artar
C
Pk Artar, Pgaz Azalır
D
Pk Artar, Pgaz Değişmez
E
Pk Azalır, Pgaz Değişmez
7 numaralı soru için açıklama 
Toplam basınç ifadesi sıvı ve gaz basınçlarının toplamıdır. Sıkıştırılan bir sistemde sıkışabilen ne varsa sıkışır. Gaz balon sıkıştırılabilen sistem elemanlarıdır. Sıkışan elemanın ( gaz, balon ) basıncı artar. Toplam basınç sıkışma durumu için artar, tersi için azalır. Gazın basıncı açık hava basıncından küçük olduğundan musluk açıldığında gaz tarafında sıvı yükselir ve gaz sıkışarak basıncı artar. Sistem içeri madde (hava) girişi olduğundan sıkışır. Sıkışan sistemlerde toplam basınç artar.
Soru 8

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-8Şekildeki sistemde X gazının basıncı Y gazınınkinden büyüktür. M musluğu açılırsa X gazının basıncı ve K noktasındaki toplam basınç nasıl değişir?

A
Px azalır, Py azalır
B
Px azalır, Py artar
C
Px artar, Py artar
D
Px artar, Py azalır
E
Px değişmez, Py değişmez
Soru 9

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-9Şekildeki sistemde m musluğu açılıp sistem dengeye gelirse h1, h2, h3 arasındaki ilişki nasıl olur?

A
h1=h2>h3
B
h1=h2>h3
C
h1=h2>h3
D
h2=h3>h1
E
h1=h2=h3
9 numaralı soru için açıklama 
Yol Yardımı: Esnek çocuk balonunda iç basınç dış basınca eşittir. Üçüncü bölmenin ağzında balon olması ile açık olması arasında fark yoktur.
Soru 10

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-10Şekildeki U borusunda X ve Y sıvıları dengededir. Buna göre, sıvıların özkütleleri oranı kaçtır?

A
1/5
B
1/4
C
1/3
D
1/2
E
2/3
Soru 11

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-11Şekilde düşey kesiti verilen eşit hacim bölmeli kap şekil I deki durumunda suyun kap tabanına yaptığı basınç P dir. Kap şekil II deki durumuna getirildiğinde suyun kap tabanına yaptığı basınç kaç P olur?

A
0,5
B
1
C
1,5
D
2
E
2,5
Soru 12

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-12Şekildeki düzenekte pis tona uygulanan F kuvvetinin bü yüklüğü artırılırsa, PX ve PY gaz basınçları nasıl değişir?

A
Px azalır, Py azalır
B
Px azalır, Py artar
C
Px artar, Py azalır
D
Px artar, Py artar
E
Px değişmez, Py artar
Soru 13

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-13Şekildeki düzenekte F kuvveti azaltılırsa,
I. K noktasındaki su basıncı artar.
II. Balonu tabana bağlayan ip gerilmesi artar.
III. Gazın basıncı azalır.
yargılarından hangileri doğru olur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-14

Şekildeki cendere dengededir. X cisminin kütlesi mX, Y ninki ise mY dir. Buna göre, mx/my oranı kaçtır?

A
1/2
B
2/3
C
1
D
3/2
E
5/2
Soru 15

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-15Şekildeki düzenekte sadece buza eriyinceye kadar ısı verilirse, X ve Y gazlarının basınçları PX ve PY , balonu tabana bağlayan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T nasıl değişir?

A
Px azalır, Py azalır, T azalır
B
Px azalır, Py azalır, T artar
C
Px azalır, Py artar, T artar
D
Px artar, Py artar, T artar
E
Px azalır, Py artar, T azalır
Soru 16

(2006 ÖSS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-16

Düşey kesiti Şekil I deki gibi olan silindir biçimli kap, X bölmesine K musluğundan, Y bölmesine de L musluğundan sabit debilerle akan suyla 5t sürede ağzına kadar dolduruluyor. Bu süreçte kabın N noktasındaki su basıncını zamana bağlayan grafik de Şekil II deki gibi oluyor.
X bölmesinin hacmi Y ninkine eşit olduğuna göre,
I. K ve L musluklarından akan suların debileri birbirine eşittir.
II. K musluğu L musluğundan önce açılmıştır.
III. L musluğu K musluğundan önce açılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 17

(2006 ÖSS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-17Pistonlarının alanları S, 2S olan bir su cenderesi, pistonlarının üzerine konan özdeş cisimlerle şekildeki gibi dengede kalıyor. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa, yeni denge konumunda kollardaki su yükseklikleri birbirine eşit olur? (Pistonların sızdırmaz olduğu varsayılacak, ağırlıklarıönemsenmeyecektir.)

A
K ve L pistonlarının üzerine aynı cisimlerden birer tane daha koyma
B
K ve L pistonlarının üzerinden birer tane cisim alma
C
Yalnızca L pistonunun üzerine aynı cisimden bir tane daha koyma
D
Yalnızca K pistonunun üzerinden bir tane cisim alma
E
Yalnızca L pistonunun üzerinden bir tane cisim alma
Soru 18

(2008 ÖSS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-18Düşey kesiti şekildeki gibi olan ve içinde gaz ile su bulunan kapalı kabın M musluğu kapalıdır. Bu durumda kabın K noktasındaki toplam PK basıncı, L noktasındaki toplam PL basıncına eşittir. Buna göre, m musluğu açılırsa PK ve PL değerleri için ne söylenebilir?

A
Pk değişmez, PL değişmez
B
Pk artar, PL artar
C
Pk artar, PL azalır
D
Pk azalır, PL artar
E
Pk azalır, PL azalır
Soru 19

(2010 YGS)

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-19Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın M musluğu kapalıyken X gazının basıncı Pg , K noktasında oluşan toplam basınç da PK ’dir. M musluğu açılınca borudaki su Δh kadar yükseldiğine göre, Pg ve PK için ne söylenebilir?

A
Pg azalır, Pk azalır
B
Pg azalır, Pk artar
C
Pg artar, Pk artar
D
Pg değişmez, Pk azalır
E
Pg değişmez, Pk artar
Soru 20

YGS-LYS-Fiz-Üni2-Basınç Test1-20Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde V hacminde su vardır. Bu suyun kabın K noktasına yaptığı basınç P’dir. Bu kabın içine, hacmi V/2 , özkütlesi 1/2g/cm3 olan bir plastik bilye konduğunda suyun, kabın K noktasına yaptığı basınç kaç P olur? (Suyun özkütlesi 1 g/cm3 tür.)

A
1
B
5/4
C
4/3
D
3/2
E
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ

BASINÇ KONUSU 1. TESTi

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*