YGS-LYS Fiziğin Doğası Konusu Test-1


YGS-LYS Fiziğin Doğası Test-1

Tebrikler - YGS-LYS Fiziğin Doğası Test-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fizik ile ilgili; hareket, mekanik, optik, elektrostatik, termodinamik,enerji, katıhal fiziği gibi kavramlardan kaç tanesi fizik biliminin alt alanlarındandır?

A
7
B
6
C
5
D
4
E
3
1 numaralı soru için açıklama 
FİZİĞİN ALT ALANLARI 1. Mekanik 2. Elektrik 3. Manyetizma 4. Optik 5. Termodinamik 6. Atom Fiziği 7. Nükleer Fizik 8. Katıhâl Fiziği
Soru 2

Kütle, Uzunluk, Zaman, Enerji, Kuvvet, Basınç, Isı, Sıcaklık büyüklüklerinden kaç tanesi temel büyüklüktür?

A
7
B
6
C
5
D
4
E
3
2 numaralı soru için açıklama 
Vektörel ve Skaler Büyüklükler Birim ve sayı kullanılarak tanımlanabilen büyüklüklere skaler büyüklük denir. Fizikte; zaman, sıcaklık, uzunluk, kütle, enerji, hacim, güç, özkütle, sürat, akım şiddeti vb. büyüklükler skaler büyüklüklerdir. Birim ve sayıya ilave olarak bir doğrultu ve yöne sahip olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Fizikte; hız, ivme, konum, yer değiştirme, kuvvet, ağırlık, momentum Temel Büyüklükler: K: kütle ı : ışık şiddeti S: sıcaklık A: akım şiddeti m: mol sayısı U: uzunluk Z: zaman bunların haricindekilerin hepsi türetilmiş büyüklülüklerdir
Soru 3

Bilimsel çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Teori (kuram) bilimseldir ancak evrensel geçerliliği yoktur.
B
Yapılan deneyler hipotezi doğrulamazsa hipotezi değiştirmek yerine hipotezi destekleyecek başka deneyler yapma yoluna gidilir.
C
Tahmin yapılabilmesi için önce hipotez oluşturulmalıdır.
D
Gözlem hipotez oluşturulmadan önce yapılmalıdır.
E
Teori evrensel bir geçerlilik kazandığında kanun (yasa) haline dönüşür.
3 numaralı soru için açıklama 
Bilimsel bir yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 1. Problemi belirlemek. 2. Gözlem yaparak veri toplamak. 3. Verilere dayanarak hipotez kurmak. 4. Deneylerle hipotezi sınamak. 5. Gözlem ve deney verilerine göre sonuca varmak. ÖLÇMEDE HATA 1. Ölçme yönteminden 2. Ölçümü yapan kişiden 3. Ölçme aletinden 4. Ölçümün yapıldığı ortamdan NOT: Nitel gözlem de duyu organları, Nicel Gözlemde ise ölçü aletleri kullanılır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklük değildir?

A
Zaman
B
Hız
C
Kütle
D
Sıcaklık
E
Hacim
Soru 5

Vektörel ve skaler büyüklüklerle ilgili aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

A
Skaler.........İvme Vektörel.... Sıcaklık
B
Skaler........Hız Vektörel.... Ağırlık
C
Skaler........Sıcaklık Vektörel.... Özkütle
D
Skaler........Zaman Vektörel.... Hız
E
Skaler........Enerji Vektörel.... Uzunluk
Soru 6

Fiziksel bir büyüklük ölçülürken aşağıdaki durumların hangisinin olması durumunda hata en aza indirgenir?

A
İki öğrencinin aynı uzunluk ölçme aracıyla farklı sonuçlar elde etmesi
B
Bir ölçme aracının hassaslığının zamanla bozulması
C
Basit bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini ölçerken miliampermetre yerine ampermetre kullanılması
D
Bir ölçümün yapıldığı ortamın özelliklerini tanımladıktan sonra ölçüm yapma
E
Ölçü aletleri yerine göz kararınca hareket etme
Soru 7

Ölçülen bir büyüklükte ölçülen değer ile gerçek değer arasında farklar oluşabilir.
Buna göre, bunun nedeni;
I. Ölçme yöntemine
II. Ölçümü yapana
III. Ölçü aletine
IV. Ortama
verilerinden hangilerine bağlıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Aşağıda verilen;
I. Uzunluk - metre
II. Zaman - saniye
III. Kütle - newton
IV. Sıcaklık - celcius
V. Direnç - ohm
VI. Işık şiddeti - amper
fizik birimleriyle ilgili olarak büyüklük ve bu büyüklüğe ait birimlerden kaç tanesi yanlıştır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 9

Bülent : Akım şiddeti ampermetre ile ölçülür.
Deniz: Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
Serkan : Bir cismin ısısı termometre ile ölçülür.
Burhan: Hassas zaman birimleri kronometre ile ölçülür.
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur?

A
Yalnız Bülent
B
Bülent ve Deniz
C
Serkan ve Burhan
D
Deniz ve Burhan
E
Bülent, Deniz ve Burhan
Soru 10

Nicel ve nitel gözlemin özelliklerinden

I. Problemin çözümünde etkili olması
II. Duyu organlarının kullanılması
III. Kesin ve net ifadeler içermesi

verilenlerinden hangileri her ikisi için ortaktır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11

Bir olay ile ilgili olarak araştırma yapan Ahmet gözlem yaparak veri topluyor. Daha sonra hipotez koruyor.
Buna göre, bilimsel çalışmanın bundan sonraki aşaması;

I. Deney yaparak hipotezi test etmek
II. Verileri toplayıp analiz ederek sonuca varmak
III. Sonuçları duyurmak
IV. Hipotez doğru değil ya da kısmen doğru ise düşünüptekrar denemek

verilenlere göre hangi sıra iledir?

A
IV, I, II, III
B
IV, III, II, I
C
I, II, IV, III
D
I, IV, II, III
E
II, I, IV, III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ

FİZİĞİN DOĞASI 1. TESTi

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*