YGS-LYS Elektrik-II (Voltaj, Mıknatıslar, Tarnsformatör, Güç, İş) Test-1


YGS-LYS Elektrik-II (Voltaj, Mıknatıs, Transformatör, Güç) Test-1

Tebrikler - YGS-LYS Elektrik-II (Voltaj, Mıknatıs, Transformatör, Güç) Test-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-1Şekildeki devre parçasından akım geçirildiğinde K-L noktaları arsaında oluşan gerilim, L-m noktaları arasındakinin kaç katıdır?

A
0,5
B
1
C
2
D
3
E
6
1 numaralı soru için açıklama 
Anahtarlı devreler : Anahtar açıkken koldan akım geçmez. Anahtarın açılıp kapanması esnasında devre değişir. V : uçlar arası potansiyel fark. I : telden geçen akım şiddeti. R : telin direnci. Formülü V= I.R dır. Konu Bilgisi: K noktasından gelen akım dirençler eşit olduğu için eşit iki kola ayrılır sonra tekrar birleşir. Buna göre KL arası gerilim 2iR, LM arası gerilim de 2iR bulunur.
Soru 2

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-2Özdeş dirençlerle oluşturulmuş şekildeki devre parçasında voltmetrelerin gösterdiği V1 ve V2 değerlerin oranı V1/V2 kaçtır?

A
4
B
3
C
2
D
1
E
0,5
2 numaralı soru için açıklama 
Voltmerelerden akım geçmediğinden voltmerelerin olduğu kolları görme, aşağıdaki gibi gör. Görüyormusun? Voltmerelerin tuttuğu yerler arası dirençler aynıymış.
Soru 3

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-3Özdeş dirençlerle oluşturulmuş şekildeki devre parçasında voltmetrelerin gösterdiği V1 ve V2 değerleri anahtar açıkken kapatılırsa nasıl değişir?

A
V1 azalır, V2 artar
B
V1 artar, V2 azalır
C
İkisi de artar
D
İkisi de azalır
E
İkiside değişmez
3 numaralı soru için açıklama 
Anahtar kapanınca, dirençlerden biri iptal oluyor. Acaba hangisi? Onu ölçen voltmetre artık kaçı gösterir? Voltmetrelerin gösterdiği değerlerin toplamı pili veriyorsa diğer voltmetre artık nasıl değişir?
Soru 4

Kullandığımız elektrikli aletlerin ani akım yükselmelerinden etkilenmemesi için kullanılan elektrik devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reosta
B
Sigorta
C
Direnç
D
Transformatör
E
Anahtar
4 numaralı soru için açıklama 
Reosta: Devredeki direnci değiştirerek akımı ayarlar. Sigorta: Yüksek akım şiddetinden dolayı elektrik araçlarının zarar görmesini engeller. Transformatör: Elektrik akımını yada gerilimini alçaltıp yükseltmeye yarar Direnç: Akım şiddetini azaltır. Anahtar: Devre akımını açar yada kapatır.
Soru 5

Evlerde kullandığımız elektrik sayaçlarında kilowattsaat birimiyle okunan değer elektriğe ait hangi kavramdır?

A
Akım
B
Gerilim
C
Güç
D
Enerji
E
Direnç
5 numaralı soru için açıklama 
Kilowatt güç birimi, saat ise zaman birimidir. Güç ile zaman çarpımı enerji birimidir
Soru 6

Kapalı bir devrede elektrik akım şiddetini değiştirmek için kullanılan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reosta
B
Sigorta
C
Voltmetre
D
Ohmmetre
E
Ampermetre
6 numaralı soru için açıklama 
Reosta: Devredeki direnci değiştirerek akımı ayarlar. Sigorta: Yüksek akım şiddetinden dolayı elektrik araçlarının zarar görmesini engeller. Voltmetre: İki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçer. Ohmmetre: Direnç değerini ölçer. Ampermetre: Akım şiddetini ölçer.
Soru 7

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-7Özdeş mıknatıslarla oluşturulan şekildeki düzenekler dengededir. İp gerilmeleri sırasıyla ,T1, T2 ve T3 dir. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nasıldır?

A
T1=T2=T3
B
T1>T2=T3
C
T1=T2>T3
D
T1>T2>T3
E
T2>T3>T1
7 numaralı soru için açıklama 
En baştaki mıknatıslar ve en sondaki mıknatıslar birbirini ittiğinden ipteki gerilme kuvveti ağırlıktan küçük olur hatta ilki daha yakın olduğundan en küçük T1 olur. Ortadakiler ise birbirini çektiğinden en büyük T2 olur.
Soru 8

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-8Özdeş mıknatıslarla oluşturulan şekildeki I, II, ve III üzeneklerinde mıknatıslar biribirlerine eşit uzaklıktadır. Buna göre hangi düzeneklerdeki mıknatıslar bırakıldıkları gibi dengede kalırlar?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-9Şekildeki ideal transformatörlerde giriş gerilimi V, çıkış gerilimi 4V dir ve Y bobinindeki gerilim V/2 dir. Buna göre; 
I. K alçaltıcıdır.
II. T nin sarım sayısı Z nin 8 katıdır.
III.T nin sarım sayısı X inkinin 4 katıdır. 

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-103d ve d uzunluklu iki mıknatıs şekildeki gibiyken duvarlarda T1 ve T2 büyüklüğünde tepki kuvvetleri oluşmaktadır. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre T1/T2 oranı kaçtır?

A
9
B
3
C
1
D
1/3
E
1/9
Soru 11

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-11Özdeş K, L, M mıknatıslarından K ve M sabitlenmiş, L ise serbest olarak sürtünmesiz düzlemde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z kutuplarının cinsleri için ;

      X     Y    Z
I.    N    S    S
II.   N    N    N
III.  S    N     N
verilenlerinden hangileri doğru olabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-12Şekildeki gibi bağlanmış K ve L transformatörlerine V1 giriş gerilimi verilip çıkıştan V2 gerilimi elde edilmektedir. Buna göre, 

I. X bobininin sarım sayısını artırmak
II. Y bobininin sarım sayısını azaltmak
III. T bobinin sarım sayısını artırmak

verilenlerden hangileri V2 çıkış gerilimini azaltır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-13Özdeş X ve Y mıknatısları ile oluşturulmuş sistem şekil-I de ki gibi dengede iken tavana bağlanan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T1, mıknatıslar arasındakinin ki ise T2 dir. X ve Y mıknatısları şekil-II deki gibi uzaklaştırılırsa T1 ve T2 nasıl değişir?

A
T1 artar ve T2 azalır
B
T1 değişmez ve T2 değişmez
C
T1 değişmez ve T2 artar
D
T1 değişmez ve T2 azalır
E
T1 azalır ve T2 değişmez
Soru 14

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-14Şekildeki X, Y, Z mıknatısları sürtünmesiz düzlemde dengededir. X ve Z sabit iken Y hareket edebiliyorsa hangi mıknatıslar tek başına ters çevrilirse Y mıknatısı ok yönünde hareket edebilir?

A
Yalnız X
B
Yalnız Y
C
Yalnız Z
D
X ya da Z
E
X ya da Y ya da Z
Soru 15

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-15Şekildeki transformatörün giriş ve çıkışlarında gerilim vardır. Buna göre I, II, III ve IV bobinlerindeki gerilim sırasıyla V1, V2, V3, V4 ise aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A
V1 = V2
B
V4 > V3
C
V3 = V2
D
V2 > V3
E
V1 = V4
Soru 16

(2006 ÖSS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-16Özdeş K, L çubuk mıknatısları tavana Şekil I deki gibi asıldığında, X, Y iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla TX , TY oluyor. L mıknatısı ters çevrilerek Şekil II deki gibi asılırsa, TX ve TY değerleri için ne söylenebilir?

A
Tx artar, Ty artar
B
Tx artar, Ty değişmez
C
Tx azalır, Ty azalır
D
Tx değişmez, Ty değişmez
E
Tx değişmez, Ty artar
Soru 17

(2007 ÖSS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-17Şekildeki düzenekte X transformatörünün girişine Va alternatif gerilimi uygulandığında, Y transformatörünün çıkışından 2Va gerilimi elde ediliyor. Buna göre, bu transformatörler için, 

I. Her ikisi de alçaltıcıdır.
II. X alçaltıcı, Y yükselticidir.
III. X yükseltici, Y alçaltıcıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? (Şekildeki sarım sayıları gerçek değerlerini göstermemektedir.)

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 18

(2010 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-18Düzgün,türdeş ve özdeş X,Y, Z çubuk mıknatıslarından oluşan şekildeki düzenekte, O noktasından ipe asılı X mıknatısı yatay konumda dengededir. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü sıfır olmadığına göre, mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutuplarının işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.)

A
1=N 2=N 3=N 4=S
B
1=N 2=S 3=S 4=S
C
1=N 2=S 3=N 4=N
D
1=S 2=N 3=S 4=N
E
1=S 2=N 3=N 4=S
Soru 19

(2011 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-19Şekildeki gibi bağlanmış S, T transformatörlerinin X, Y, Z, W makaralarının sarım sayıları sırasıyla NX, NY, NZ, NW dur. S transformatörünün girişine alternatif gerilim uygulandığında, K-L noktaları arasındaki etkin potansiyel farkı Ve, M-N noktaları arasındaki 2Ve ve P-R noktaları arasındaki de Ve oluyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
(Şekildeki sarımlar gerçeğe uygun çizilmemiştir.)

A
Nx=Nw
B
Ny= Nz
C
Ny= Nw
D
Nx = Nz
E
Nz =Nw
Soru 20

(2012 YGS)
Evlerde kullanılan elektrik sayaçlarının, tüketime ilişkin gösterdiği sayının birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
J (joule)
B
C (coulomb)
C
kW (kilowatt)
D
kWh (kilowattsaat)
E
W (ohm)
Soru 21

(2013 YGS)
Günde 12 saat çalıştırılan bir klima, 30 günde 360 TL’lik elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 kilowatt-saat’i 0,5 TL olduğuna göre, bu klimanın gücü kaç kilowatt'tır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 22

(2012 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik II-Test1-22Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor. Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete başlar? (Yerin manyetik alanı önemsizdir.)

A
Yalnız X
B
Yalnız Y
C
Yalnız Z
D
X ve Y
E
Y ve Z
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
22 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

ELEKTRİK VE ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK-I (VOLTAJ, MIKNATIS, TRANSFORMATÖR, GÜÇ, İŞ)  1. TESTi

DİKKAT: WEB SİTEMİZDEKİ BİLGİLER KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ HİÇ BİR MECRADA BASIMI YAPILAMAZ VE YAYINLANAMAZ 

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*