YGS-LYS Elektrik-I (Direnç, Akım, Voltaj ve Lamba Parlaklığı) Test-1


YGS-LYS Hazırlık Elektrik I Testi

Tebrikler - YGS-LYS Hazırlık Elektrik I Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-1Özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki devre parçalarının eşdeğer dirençleri sırasıyla RI, RII ve RIII dür. Buna göre; RI, RII ve RIII arasındaki ilişki nasıldır?

A
RI= RII =RIII
B
RI>RII >RIII
C
RI= RII>RIII
D
RI>RII =RIII
E
RIII>RII>RI
1 numaralı soru için açıklama 
Akım konusu osym nin olmazsa olmaz konusudur. Pekala ne sorar ? Sorduğu sorular genelde eşdeğer direnç, lamba ve akim sorularıdır. Akım telden geçerken tel kollara ayrılırsa ( paralel bağlama ) akım direnci büyük olan koldan az geçecek şekilde kollara ayrılır. Eşdeğer direnç: Seri bağlı dirençlerde dirençler toplanarak, paralel bağlı ( kollara ayrılmış iki direnç için ) dirençlerde çarpımları toplamlarına bölünerek bulunur. Devreleri bir uçlarından kaleminizin ucuyla takip ederseniz her devrede üç direncin ikisinin farklı kollara ayrılan tellerde birinin ise ana kolda olduğu anlaşılır. ( ikisi paralel biri bunlara seridir) Üç devrede özdeştir. Cevap RI= RII =RIII dür.
Soru 2

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-2Şekildeki devre parçalsındaki K-L arasındaki eşdeğer direnç kaç R dir?

A
6
B
4,5
C
3
D
1,5
E
1
2 numaralı soru için açıklama 
Eşdeğer direnç: Seri bağlı dirençlerde dirençler toplanarak, paralel bağlı (kollara ayrılmış iki direnç için ) dirençlerde çarpımları toplamlarına bölünerek bulunur. İki paralel direnç özdeşse eşdeğerleri birinin yarısıdır.
Soru 3

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-3Özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki devre parçasında; anahtar açıkken eşdeğer direnç, kapalı iken oluşan eşdeğer direncin kaç katıdır?

A
6
B
4,5
C
3
D
1,5
E
1
3 numaralı soru için açıklama 
Eşdeğer direnç: Seri bağlı dirençlerde dirençler toplanarak, paralel bağlı ( kollara ayrılmış iki direnç için ) dirençlerde çarpımları toplamlarına bölünerek bulunur. Anahtar açıkken bir direnç seri diğer ikisi paralel ,kapalıyken ikişer ikişer paraleldirler. Dirençler özdeş olduğundan herbirine 6W dersek (Değer veriyoruz ), açıkken eşdeğer, 3W + 6W kapalıyken ise, 3W + 3W ( paralel iki tane 6R nin eşdeğeri 3R) Bu durumda eşdeğer açıkken 9W, kaplıyken 6W çıkar.
Soru 4

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-4Özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki devre parçasında; anahtar açıkken X direncinden geçen akım I1, kapalı iken  I2 dir. Buna göre I1/I2 oranı kaçtır?

A
2/3
B
1
C
2
D
3
E
6
4 numaralı soru için açıklama 
Anahtarlı devreler : Anahtar açıkken koldan akım geçmez. Anahtarın açılıp kapanması esnasında devre değişir. V : uçlar arası potansiyel fark. I : telden geçen akım şiddeti. R : telin direnci. Formülü V= I.R dır. Anahtar açıkken bir direnç seri diğer ikisi paralel, kapalıyken ikişer ikişer paraleldirler. Dirençler özdeş olduğundan her birine 6W dersek (Değer veriyoruz ), açıkken eşdeğer, 6W + 3W Kapalıyken ise, 3W + 3W ( paralel iki tane 6R nin eşdeğeri 3R) Bu durumda eşdeğer açıkken 9W, kaplıyken 6W çıkar. Devre akımı X direncinden geçen akımın yarısıdır. (Paralellik) V= I.R formülünde anakol akımını kullanırsak ve iki durumdayken de pil değişmediğinden V ye 54volt dersek. 54volt= 2I1.9W ( açıkken ) 54volt= 2I2.6W ( kapalıyken) I1= 3amper I2= 4,5amper bulunur.
Soru 5

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-5

Özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki devrede K, L, ve M dirençlerinden geçen akımlar sırasıyla IK, IL ve IM dir. Buna göre IK, IL ve IM arasındaki ilişki nasıldır?

A
IK=IL=IM
B
IM>IK=IL
C
IK=IL>IM
D
IK>IL>IM
E
IM>IL>IK
5 numaralı soru için açıklama 
Bu üç dirençten birinin olduğu kolda başka direnç yok , bildin mi o direnci. Evet M, Pekala yalnız olması ne demekti, daha çok akım mı geçecekti, yoksa tersimiydi? V= I.R(Direnç fazlaysa, akım azdır)
Soru 6

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-6Özdeş dirençlerle oluşturulan şekildeki devrede anahtar kapatıldığında K, Lve M dirençlerinin hangilerinden geçen geçen akım şiddeti artar ?

A
Yalnız K
B
Yalnız L
C
Yalnız M
D
K ve L
E
K ve M
6 numaralı soru için açıklama 
Anahtar kapanınca K ye gelen akım artık anakol akımı değildir, yani azalır. Haliyle K nin voltajı azalmış olur. Bu durumda L nin voltajı ne olurdu, ya akımı? M mi? O sırtını devlete dayamış rahata bak! (Yani uçları direkt pile bağlı) Etkilenirmi sence? Seri bağlı iki direç voltajı bölüşür. K ve L böyledir. Herhangi bir sebeple K nin voltajı azalsa, L nin ki artar.
Soru 7

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-7Özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devrede K, L, ve M lambalarının parlaklıkları sırasıyla PK, PL ve PM dir. Buna göre PK, PL ve PM arasındaki ilişki nasıldır?

A
PK=PL=PM
B
PK>PL=PM
C
PK=PL>PM
D
PK>PL>PM
E
PL>PM>PK
7 numaralı soru için açıklama 
Lambalar : Ösym lambaları özdeş ( birbirinin aynı ) olacak şekilde vermektedir. Parlaklık; 1) Anakoldaki en parlaktır. 2) Paralel kollarda en yalnız en parlaktır. 3) Seri yada paralel iki lamba aynı parlaklıktadır. Çözüm: K lambası isimsiz lambayla akımını bölüşmektedir. ( En sönük ) M için, isimsiz ve K nin akımı toplanarak geçer.(K den parlak) L , devlete sırtını dayamış. ( En parlak ) (iki ucu direk pile bağlı)
Soru 8

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-8Özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devre parçasında en çok kaç lamba aynı parlaklıkta yanar?

A
6
B
4
C
3
D
2
E
1
8 numaralı soru için açıklama 
Parallelleri ve serileri iyi görünüz; üzerinden aynı akımlar geçen lambalar eşit parlaklıkta yanar.
Soru 9

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-9Özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devrede anahtar kapatıldığında K, Lve M lambalarından hanglerinin parlaklığı artar?

A
Yalnız K
B
Yalnız L
C
Yalnız M
D
K ve L
E
K ve M
9 numaralı soru için açıklama 
Anahtar kapanınca K ye gelen akım artık anakol akımı değildir, yani azalır. Haliyle K nin voltajı azalmış olur. Bu durumda M nin voltajı ne olurdu, ya akımı? L mi? O sırtını devlete dayamış rahata bak! (Yani uçları direkt pile bağlı) Etkilenirmi sence? Seri bağlı iki direç voltajı bölüşür. K ve M böyledir. Herhangi bir sebeple K nin parlaklığı azalırsa, M nin ki artar.
Soru 10

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-10Özdeş üç dirençten oluşmuş, I, II ve III devre parçalarının eşdeğer dirençleri sırasıyla RI, RII ve RIII tür. Buna göre, RI, RII ve RIII arasındaki ilişki nasıldır?

A
RI > RII > RIII
B
RI = RII = RIII
C
RI > RIII > RII
D
RII = RIII > RI
E
RIII > RI > RII
Soru 11

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-11X ve Y dirençlerinden oluşturulmuş şekildeki I ve II devre parçalarının eşdeğer dirençleri eşittir. Dirençlerin değerleri sırasıyla Rx ve Ry olduğuna göre Rx/Ry oranı kaçtır?

A
8/9
B
7/9
C
2/3
D
4/9
E
2/3
Soru 12

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-12Şekildeki elektrik devresinde dirençler üzerinden geçen akımlar gösterilmiştir. Buna göre I1/I2 oranı kaçtır?

A
1/5
B
2/5
C
1/2
D
3/5
E
4/5
Soru 13

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-13Şekildeki elektrik devresinde anahtar açıkken ampermetreden geçen akım i1 kapalıyken i2 dir. Buna göre I1/I2 oranı kaçtır?

A
4/9
B
1/2
C
2/3
D
3/4
E
1
Soru 14

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-14Gerilimi V2 olan bir pile bağlı devrede, anakoldaki 2R direncinin uçları arasındaki gerilim V1 dir. Buna göre V1/V2 oranı kaçtır? (Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.)

A
3/28
B
6/19
C
8/13
D
11/14
E
11/15
Soru 15

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-15Şekildeki elektrik devresinde, üretecin iç direnci önemsiz ve lambalar özdeştir. Buna göre, anahtar kapatılırsa hangi lambaların parlaklığı azalır ya da söner?

A
Yalnız M
B
K ve M
C
L ve M
D
N ve M
E
L, M ve N
Soru 16

(2007 ÖSS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-16Şekildeki özdeş lambalardan oluşan elektrik devresinde K, L, M anahtarları açıktır. Bu anahtarlardan hangileri kapatılırsa lambaların üçü de ışık verir?

A
Yalnız K
B
Yalnız L
C
Yalnız M
D
K ve L
E
L ve M
Soru 17

(2010 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-17Özdeş K, L, M lambaları ve özdeş üreteçlerden oluşan şekildeki elektrik devresinde lambalar ışık vermektedir. Buna göre, 

I. K lambası L lambasından daha çok ışık verir.
II. K lambası M lambasından daha çok ışık verir.
III. L lambası M lambasından daha çok ışık verir. 

yargılarından hangileri doğrudur? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 18

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-18Özdeş lambalar ve özdeş üreteçlerden oluşan şekildeki elektrik devresinde, K, L, M, N, P lambalarından en çok ışık veren hangisidir? (Üreteçlerin içdirençleri önemsizdir.)

A
K
B
L
C
M
D
N
E
P
Soru 19

(2011 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-19Özdeş üreteç ve özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede kaç lamba ışık verebilir? (Üreteçlerin içdirençleri önemsizdir.)

A
4
B
5
C
3
D
2
E
1
Soru 20

(2012 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-20Özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devresinde K anahtarı kapatılırsa en çok kaç lamba ışık verebilir? (Üretecin içdirenci önemsizdir.)

 

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 21

(2012 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-21Buna göre, K ve L noktaları arasındaki eşdeğer (denk) direnç kaç ’dur? 

A
3/5
B
5/3
C
3
D
4
E
7
Soru 22

(2013 YGS)

YGS-LYS Fizik 3.Ünite Elektrik ve Özellikleri-Elektrik I-Test1-22Şekildeki elektrik devresinin K, L noktaları arasına bağlanan voltmetrenin gösterdiği değer VKL; M, L arasına bağlanan voltmetrenin gösterdiği değer de VMLdir.Voltmetreler özdeş olduğuna göre, VKL/VML oranı kaçtır?

A
1/4
B
1/2
C
1/3
D
2/3
E
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
22 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122Son
Geri dön

FİZİK DERSİ YGS-LYS HAZIRLIK

ELEKTRİK VE ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK-I (DİRENÇ, AKIM, VOLTAJ VE LAMBALARIN PARLAKLIĞI)  1. TESTi

DİKKAT: WEB SİTEMİZDEKİ BİLGİLER KAYNAK GÖSTERİLEREK DAHİ HİÇ BİR MECRADA BASIMI YAPILAMAZ VE YAYINLANAMAZ 

Bir önceki videolu ekol hoca ders anlatımımız olan Fizik Vektörler Test -1 başlıklı dersimize de bakmanızı öneririz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*