Fizik Ders Notu İndir

Fizik Ders Notları

9. sınıf fizik ders notları    

 9. Sınıf Fizik Kitabı İndir

10 . sınıf fizik ders notları  

10. Sınıf Fizik Kitabı İndir

11 . sınıf fizik ders notları  

11. Sınıf Fizik Kitabı İndir

12 . sınıf fizik ders notları  

12. Sınıf Fizik Kitabı İndir

Fizik Dersinin Amaçları

Fizik dersi öğretim programının temel amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerin sadece zihinsel alanda gelişim göstermeleri yeterli görülmemiş, aynı zamanda duyuşsal ve psikomotor alanlarda da ilerlemeleri hedeflenmiştir. Program içinde yer alan kazanımlar, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri çerçevesinde analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine, fizik bilgisini günlük yaşam içinde kullanmasına, bilimi, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkilendirmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu çerçevede fizik dersi öğretim programının amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları keşfetmeye teşvik etmek.
  2. Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek.
  3. Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak.
  4. Bilimsel bilgi ve yöntemleri bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için kullanmak
  5. Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak.
  6. Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak.
  7. Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermek.
     

3 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*