Ders Notları | YGS LYS Ders Notları | KPSS Ders Notları | İngilizce Ders Notları

FİZİK DERS NOTLARI

 • Madde ve Özellikleri Fizik Ders Notu İndir
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti Fizik Ders Notu İndir
 • Basınç Sıvı Basıncı Katı Basıncı Fizik Ders Notu İndir
 • Isı ve Sıcaklık Fizik Ders Notu İndir
 • Vektörler ve Kuvvet Fizik Ders Notu İndir
 • Vektörler ve Kuvvetler Paralel Kuvvetler ve Denge Fizik Ders Notu İndir
 • Moment Denge Fizik Ders Notu İndir
 • Kütle Merkezi Fizik Ders Notu İndir
 • Basit Makineler Fizik Ders Notu İndir
 • Doğrusal ve Bağıl Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • Dinamik Fizik Ders Notu İndir
 • İş Güç Enerji Fizik  Ders Notu İndir
 • Yeryüzünde Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • Düzgün Dairesel Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • Basit Harmonik Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • İtme ve Momentum Fizik Ders Notu İndir
 • Elektrostatik Fizik Ders Notu İndir
 • Elektrik Alanı izik  Ders Notu İndir
 • Kondansatörler Fizik  Ders Notu İndir
 • Fotoelektrik Olay ve Foton Ders Notu İndir
 • Compton Olayı Fizik Ders Notu İndir
 • Işık Teorileri Fizik Ders Notu İndir
 • Ses Magnetizme ( Manyetizma ) ve Elektroliz  Fizik Ders Notu İndir
 • Optik Gölge Yarıgölge Düzlem Aynalar Fizik Ders Notu İndir
 • Dalgalar Ders Fizik Notu İndir
 • Kondansatörler ve Bobinler Fizik Ders Notu İndir
 • Güneş Enerjisi LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Atom Teorileri Enerji Seviyeleri Bohr Atom Modeli Emisyon ve Laser Ders Notu İndir
 • Işık Teorileri Işığın Dalga Modeli Fotoelektrik Olay Foton Işığın Tanecik Modeli Ders Notu İndir
 • Dalga Hareketi LYS Fizik Dalgalar Konu Anlatımı Ders Notu İndir
 • Elektromagnetik İndüksiyon LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Magnetizma Manyetizma ve Mıknatıslık Ders Notu İndir
 • Elektrik Akımı LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Elektrostatik Ders Notu Elektrostatik Ders Notu İndir
 • Madde ve Elektrik, Elektriklenme, Elektrostatik Ders Notu İndir
 • İmpuls ve Momentum LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Yeryüzünde Hareket LYS Fizik Ders Notu İndir
 • İş Güç Enerji Kurtulma Enerjisi Bağlanma Enerjisi Kinetik Enerji PE LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Newton’un Hareket Yasaları Dinamik LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Hareket Hız İvme Doğrusal ve İki Boyutlu Hareket Ders Notu İndir
 • Fizik Vektörler ve Kuvvetler Ders Notu İndir
 • Fizik Işık Optik Mercekler Yansıma Kırılma Ders Notu İndir
 • Fizik Madde ve Özellikleri Ders Notu İndir AOL MEB
 • Yeryüzünde Hareket Fizik Ders Notu İndir

MATEMATİK DERS NOTU İNDİR

 • Sayı Kesir problemleri Matematik Testi İndir
 • Geometri Dersi Formülleri Geometri Formülleri İndir
 • Analitik Geometri Ders Notu ve Formülleri İndir
 • Fonksiyonlar Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Matrisler ve Determinantlar Ders Notu İndir
 • LYS Matematik İntegral Çözümlü Örnekler Ders Notu
 • LYS Matematik Belirli İntegral ve İntegralde Alan Hesapları Ders Notu İndir
 • LYS Matematik İntegral Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Türev Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Süreklilik Ders Notu İndir
 • Limit ve Süreklilik Ders Notu İndir LYS Matematik
 • LYS Matematik Limit Ders Notu İndir
 • Fonksiyonlar LYS Matematik Ders Notu İndir
 • Diziler ve Seriler Ders Notu İndir
 • Tümevarım LYS Matematik 2 Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Permütasyon Kombinasyon ve Olasılık Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Logaritma Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Karmaşık Sayılar Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Trigonometri Ders notu İndir
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Ders Notu İndir
 • Poinomlar LYS Matematik Ders Notu İndir
 • Sayılar / Rasyonel Sayılar / Tam Sayılar / Üslü Sayılar Köklü Sayılar Ders Notu İndir
 • Bağıntı Fonksiyon ve İşlem Ders Notu İndir
 • Kümeler Kümelerde İşlemler Örnek Sorular ve Testler 9.Sınıf Matematik Ders Notu İndir
 • Önermeler ve Mantık Ders Notu İndir // 9.Sınıf Matematik

BİYOLOJİ DERS NOTLARI İNDİR

 • Sindirim Sistemi Ders Notu İndir Sindirim ve Emilim İndir
 • Canlıların Temel Bileşenleri Ders Notu İndir
 • Biyoloji Fotosentez Ders Notu İndir Fotosentez İndir
 • Karbonhidrat Metabolizması Ders Notu İndir

KİMYA DERS NOTLARI İNDİR

 • Kimyasal Tepkimelerde Denge Ders Notu İndir
 • Kimyasal Hesaplamalar Ders Notu İndir
 • LYS Kimya MOL Kavramı ve Çözümlü Örnekler Ders Notu İndir
 • Asitler ve Bazlar LYS Kimya Ders Notu İndir
 • Çözünürlük Dengeleri Kç Ders Notu İndir
 • LYS Kimya Gazlar Ders Notu İndir
 • LYS Kimya Kimyasal Reaksiyonlar Ders Notu İndir
 • Çekirdek Tepkimeleri ve Radyoaktif Bozunmalar Ders Notu İndir
 • Kimyasal Reaksiyonlarda Denge Ders Notu İndir
 • Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonlar Aktiflik Ders Notu İndir
 • Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji ve Entalpi Ders Notu İndir
 • Maddenin Yoğun Fazları Kimya Ders Notu İndir
 • Kimyasal Reaksiyonlarda Hız LYS Kimya Ders Notu İndir
 • Mol Kavramı Nasıl Hesaplanır Ders Notu İndir
 • Madde ve Özellikleri YGS Kimya Ders Notu İndir
 • Maddelerin Ayrılması Kimya Ders Notu İndir
 • Elementler ve Bileşikler Ders Notu İndir
 • Maddenin Yapısı Kimya Ders Notu İndir
 • Kimyasal Bağlar Ders Notu İndir
 • Organik Kimya Ders Notu İndir (Yeni Müfredat!)
 • LYS Kimya Hidrokarbonlar Ders Notu İndir
 • Alkoller ve Eterler Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Aldehit ve Ketonlar Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Karboksili Asitler Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Aromatik Bileşikler Ders Notu İndir
 • Alifatik Amonyak Türevleri Ders Notu İndir
 • Karbonhidratlar Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Esterler Organik Kimya Ders Notu İndir

İNGİLİZCE DERS NOTLARI İNDİR

 • Used to / Would Geçmiş Alışkanlıkları Dile Getirme ve Anlatma
 • İngilizcede Tenseler Zamanlar Ders Notu İndir
 • Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları Ders Notu İndir
 • Must / Can’t / May / Might / Could Tahmin ve Çıkarım İngilizce Kalıpları Ders Notu İndir
 • Past Simple ve Past Perfect Tense ile As Soon As While Until Kağlıplarının Kullanımı İngilizce Ders notu İndir
 • So That I Can / So That I Could İngilizce Cümle Yapısı Ders Notu İndir
 • As soon as / While / Until / After / Once Past Simple ve Past Perfect Tense Ders Notu
 • Present Perfect ve Present Perfect Tense İngilizce Ders Notu İndir
 • Gerunds and Infinitives // Mastar ve İsimfiiil İngilizce Ders Notu İndir
 • Should / Could / Used to / If – Whether ve The Present Simple Tense The Past Simple Tense Ders Notu
 • Ataturk’s Principles Atatürk ilkeleri İngilizce Ders Notu İndir
 • Should / Must / Might / ought to / could / could have ingilizce ders notu
 • Future Continious Tense // Future Perfect Tense // Neither Nor // inversion İngilizce Ders Notu İndir
 • Passive Voice // İngilizcede Edilgen Cümle Kalıpları Ders Notu İndir
 • Reported Speech İngilizce Ders Notu İndir
 • Past Perfect Tense Konu Anlatımı Ders Notu İndir
 • Present Perfect Tense / Since For Ever Never Kullanımı Ders Notu İndir
 • To Be / Some Any / Either Too / How Much How Many / Little A Little A Few ve tag Quesitons Ders Notu İndir
 • Simple Present Tense Future Tense Continious Tense P.Perfect Tense Ders Notu İndir

EDEBİYAT DERS NOTU İNDİR

 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çerçevesinde Oluşan Edebi Metinler Ders Notu İndir
 • Cumhuriyet Döneminde Şiir Ders Notu İndir
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler 2 LYS Edebiyat Ders Notu İndir
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler 1 LYS Edebiyat Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Metinleri Ders Notu İndir
 • Milli Edebiyat Dönemi Makale Fıkra Sohbet Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Ders Notları Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Ders Notu İndir
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı Ders Notu İndir
 • Tarih içinde Türk Edebiyatı Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Öğretici Metinler Ders Notu İndir
 • Masal Destan Hikaye Roman Edebiyat Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Şiir Ders Notu İndir
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat LYS Edebiyat Ders Notu İndir

TARİH DERS NOTU İNDİR

Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı Devleti Ders Notu İndir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*