Ders Notları | YGS LYS Ders Notları | KPSS Ders Notları | İngilizce Ders Notları

FİZİK DERS NOTLARI

 • Madde ve Özellikleri Fizik Ders Notu İndir
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti Fizik Ders Notu İndir
 • Basınç Sıvı Basıncı Katı Basıncı Fizik Ders Notu İndir
 • Isı ve Sıcaklık Fizik Ders Notu İndir
 • Vektörler ve Kuvvet Fizik Ders Notu İndir
 • Vektörler ve Kuvvetler Paralel Kuvvetler ve Denge Fizik Ders Notu İndir
 • Moment Denge Fizik Ders Notu İndir
 • Kütle Merkezi Fizik Ders Notu İndir
 • Basit Makineler Fizik Ders Notu İndir
 • Doğrusal ve Bağıl Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • Dinamik Fizik Ders Notu İndir
 • İş Güç Enerji Fizik  Ders Notu İndir
 • Yeryüzünde Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • Düzgün Dairesel Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • Basit Harmonik Hareket Fizik Ders Notu İndir
 • İtme ve Momentum Fizik Ders Notu İndir
 • Elektrostatik Fizik Ders Notu İndir
 • Elektrik Alanı izik  Ders Notu İndir
 • Kondansatörler Fizik  Ders Notu İndir
 • Fotoelektrik Olay ve Foton Ders Notu İndir
 • Compton Olayı Fizik Ders Notu İndir
 • Işık Teorileri Fizik Ders Notu İndir
 • Ses Magnetizme ( Manyetizma ) ve Elektroliz  Fizik Ders Notu İndir
 • Optik Gölge Yarıgölge Düzlem Aynalar Fizik Ders Notu İndir
 • Dalgalar Ders Fizik Notu İndir
 • Kondansatörler ve Bobinler Fizik Ders Notu İndir
 • Güneş Enerjisi LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Atom Teorileri Enerji Seviyeleri Bohr Atom Modeli Emisyon ve Laser Ders Notu İndir
 • Işık Teorileri Işığın Dalga Modeli Fotoelektrik Olay Foton Işığın Tanecik Modeli Ders Notu İndir
 • Dalga Hareketi LYS Fizik Dalgalar Konu Anlatımı Ders Notu İndir
 • Elektromagnetik İndüksiyon LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Magnetizma Manyetizma ve Mıknatıslık Ders Notu İndir
 • Elektrik Akımı LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Elektrostatik Ders Notu Elektrostatik Ders Notu İndir
 • Madde ve Elektrik, Elektriklenme, Elektrostatik Ders Notu İndir
 • İmpuls ve Momentum LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Yeryüzünde Hareket LYS Fizik Ders Notu İndir
 • İş Güç Enerji Kurtulma Enerjisi Bağlanma Enerjisi Kinetik Enerji PE LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Newton’un Hareket Yasaları Dinamik LYS Fizik Ders Notu İndir
 • Hareket Hız İvme Doğrusal ve İki Boyutlu Hareket Ders Notu İndir
 • Fizik Vektörler ve Kuvvetler Ders Notu İndir
 • Fizik Işık Optik Mercekler Yansıma Kırılma Ders Notu İndir
 • Fizik Madde ve Özellikleri Ders Notu İndir AOL MEB
 • Yeryüzünde Hareket Fizik Ders Notu İndir

MATEMATİK DERS NOTU İNDİR

 • Sayı Kesir problemleri Matematik Testi İndir
 • Geometri Dersi Formülleri Geometri Formülleri İndir
 • Analitik Geometri Ders Notu ve Formülleri İndir
 • Fonksiyonlar Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Matrisler ve Determinantlar Ders Notu İndir
 • LYS Matematik İntegral Çözümlü Örnekler Ders Notu
 • LYS Matematik Belirli İntegral ve İntegralde Alan Hesapları Ders Notu İndir
 • LYS Matematik İntegral Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Türev Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Süreklilik Ders Notu İndir
 • Limit ve Süreklilik Ders Notu İndir LYS Matematik
 • LYS Matematik Limit Ders Notu İndir
 • Fonksiyonlar LYS Matematik Ders Notu İndir
 • Diziler ve Seriler Ders Notu İndir
 • Tümevarım LYS Matematik 2 Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Permütasyon Kombinasyon ve Olasılık Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Logaritma Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Karmaşık Sayılar Ders Notu İndir
 • LYS Matematik Trigonometri Ders notu İndir
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Ders Notu İndir
 • Poinomlar LYS Matematik Ders Notu İndir
 • Sayılar / Rasyonel Sayılar / Tam Sayılar / Üslü Sayılar Köklü Sayılar Ders Notu İndir
 • Bağıntı Fonksiyon ve İşlem Ders Notu İndir
 • Kümeler Kümelerde İşlemler Örnek Sorular ve Testler 9.Sınıf Matematik Ders Notu İndir
 • Önermeler ve Mantık Ders Notu İndir // 9.Sınıf Matematik

BİYOLOJİ DERS NOTLARI İNDİR

 • Sindirim Sistemi Ders Notu İndir Sindirim ve Emilim İndir
 • Canlıların Temel Bileşenleri Ders Notu İndir
 • Biyoloji Fotosentez Ders Notu İndir Fotosentez İndir
 • Karbonhidrat Metabolizması Ders Notu İndir

KİMYA DERS NOTLARI İNDİR

 • Kimyasal Tepkimelerde Denge Ders Notu İndir
 • Kimyasal Hesaplamalar Ders Notu İndir
 • LYS Kimya MOL Kavramı ve Çözümlü Örnekler Ders Notu İndir
 • Asitler ve Bazlar LYS Kimya Ders Notu İndir
 • Çözünürlük Dengeleri Kç Ders Notu İndir
 • LYS Kimya Gazlar Ders Notu İndir
 • LYS Kimya Kimyasal Reaksiyonlar Ders Notu İndir
 • Çekirdek Tepkimeleri ve Radyoaktif Bozunmalar Ders Notu İndir
 • Kimyasal Reaksiyonlarda Denge Ders Notu İndir
 • Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonlar Aktiflik Ders Notu İndir
 • Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji ve Entalpi Ders Notu İndir
 • Maddenin Yoğun Fazları Kimya Ders Notu İndir
 • Kimyasal Reaksiyonlarda Hız LYS Kimya Ders Notu İndir
 • Mol Kavramı Nasıl Hesaplanır Ders Notu İndir
 • Madde ve Özellikleri YGS Kimya Ders Notu İndir
 • Maddelerin Ayrılması Kimya Ders Notu İndir
 • Elementler ve Bileşikler Ders Notu İndir
 • Maddenin Yapısı Kimya Ders Notu İndir
 • Kimyasal Bağlar Ders Notu İndir
 • Organik Kimya Ders Notu İndir (Yeni Müfredat!)
 • LYS Kimya Hidrokarbonlar Ders Notu İndir
 • Alkoller ve Eterler Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Aldehit ve Ketonlar Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Karboksili Asitler Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Aromatik Bileşikler Ders Notu İndir
 • Alifatik Amonyak Türevleri Ders Notu İndir
 • Karbonhidratlar Organik Kimya Ders Notu İndir
 • Esterler Organik Kimya Ders Notu İndir

İNGİLİZCE DERS NOTLARI İNDİR

 • Used to / Would Geçmiş Alışkanlıkları Dile Getirme ve Anlatma
 • İngilizcede Tenseler Zamanlar Ders Notu İndir
 • Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları Ders Notu İndir
 • Must / Can’t / May / Might / Could Tahmin ve Çıkarım İngilizce Kalıpları Ders Notu İndir
 • Past Simple ve Past Perfect Tense ile As Soon As While Until Kağlıplarının Kullanımı İngilizce Ders notu İndir
 • So That I Can / So That I Could İngilizce Cümle Yapısı Ders Notu İndir
 • As soon as / While / Until / After / Once Past Simple ve Past Perfect Tense Ders Notu
 • Present Perfect ve Present Perfect Tense İngilizce Ders Notu İndir
 • Gerunds and Infinitives // Mastar ve İsimfiiil İngilizce Ders Notu İndir
 • Should / Could / Used to / If – Whether ve The Present Simple Tense The Past Simple Tense Ders Notu
 • Ataturk’s Principles Atatürk ilkeleri İngilizce Ders Notu İndir
 • Should / Must / Might / ought to / could / could have ingilizce ders notu
 • Future Continious Tense // Future Perfect Tense // Neither Nor // inversion İngilizce Ders Notu İndir
 • Passive Voice // İngilizcede Edilgen Cümle Kalıpları Ders Notu İndir
 • Reported Speech İngilizce Ders Notu İndir
 • Past Perfect Tense Konu Anlatımı Ders Notu İndir
 • Present Perfect Tense / Since For Ever Never Kullanımı Ders Notu İndir
 • To Be / Some Any / Either Too / How Much How Many / Little A Little A Few ve tag Quesitons Ders Notu İndir
 • Simple Present Tense Future Tense Continious Tense P.Perfect Tense Ders Notu İndir

EDEBİYAT DERS NOTU İNDİR

 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çerçevesinde Oluşan Edebi Metinler Ders Notu İndir
 • Cumhuriyet Döneminde Şiir Ders Notu İndir
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler 2 LYS Edebiyat Ders Notu İndir
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler 1 LYS Edebiyat Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Metinleri Ders Notu İndir
 • Milli Edebiyat Dönemi Makale Fıkra Sohbet Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Ders Notları Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Ders Notu İndir
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı Ders Notu İndir
 • Tarih içinde Türk Edebiyatı Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Öğretici Metinler Ders Notu İndir
 • Masal Destan Hikaye Roman Edebiyat Ders Notu İndir
 • LYS Edebiyat Şiir Ders Notu İndir
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat LYS Edebiyat Ders Notu İndir

TARİH DERS NOTU İNDİR

Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı Devleti Ders Notu İndir


Be the first to comment

Yorum Gönder

Mail adresiniz yayınlanmayacaktır


*