9. Sınıf Dersi Fizik Konu Anlatımı ve Videoları


9. Sınıf Fizik Konu Anlatımı ve Videoları

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Kuvvet ve Hareket

Enerji

Isı ve Sıcaklık

9.Sınıf Fizik Konu Anlatımı ve Videoları sayfamızda ilgili konuyu seçtiğinizde öğrenmek istediğiniz konunun sayfası açılacaktır

ÜNİTELER, KONULAR VE KONULARIN AMAÇLARI

No

Ünite Adı

 Konu Adı

Amaçlar

1 Fizik Bilimine Giriş Fizik Bilimine Giriş Fizik biliminin amacının farkında olur ve Fiziği diğer disiplinlerle ve teknolojiyle ilişkilendirir.
Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin farkında olur.
Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemenin gerekliliğini açıklar.
Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini açıklar.
2 Madde ve Özellikleri Maddenin Özellikleri Maddelerin kütleleri ve hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-hacim grafiğini çizerek yorumlar.
Katılar Günlük hayatta saf medde ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumları açıklar.
Akışkanlar Dayanıklılık kavramını açıklar, farklı büyüklükteki canlıların dayanıklılığını karşılaştırır ve düzgün geometrik cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili hesaplar yapar
Plazmalar Adezyon ve kohezyon kuvvetlerini günlük hayat örnekleriyle açıklar.
Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar. Plazmaların özelliklerini örnekler vererek açıklar.
Plazmaların özelliklerini örnekler vererek açıklar.
3 Kuvvet ve Hareket Bir Boyutta Hareket Hareketin göreli olduğu çıkarımını yapar.
Konum, alınan yol, yerdeğiştirme, sürat ve hız kavramlarını açıklayarak birbiriyle ilişkilendirir.
Anlık ve ortalama hız kavramlarını örneklerle açıklar.
Düzgün doğrusal hareket için konum, zaman ve hız kavramlarını ilişkilendirir.
Kuvvet İvme kavramının hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirerek açıklar.
Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.
Sürtünme kuvvetini açıklar, statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırır ve sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri keşfeder.
Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cismin öteleme hareketini analiz eder.
Newton’un Hareket Yasaları Maddenin eylemsizlik özelliğini açıklar.
Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi keşfeder.
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar.
Günlük hayatta gözlemlenen olayları Newton’un hareket yasalarını kullanarak yorumlar.
Günlük hayatta karşılaşılan cisimlerin hareketlerini karşılaştırır.
4 Enerji İş, Enerji ve Güç İş, enerji ve güç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirerek açıklar.
Mekanik enerji kavramını potansiyel ve kinetik enerji kavramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
Mekanik Enerji ve Enerjinin Korunumu Enerji korunumunu, aktarımını açıklar ve enerjinin bir türden diğerine dönüşebileceği çıkarımını yapar.
Canlıların besinlerden kazandıkları enerjiyi günlük aktiviteler için harcadıkları enerjiyle karşılaştırır.
Enerji Kaynakları Verim kavramını açıklar ve teknolojideki uygulamalarla ilişkilendirir.
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını toplum, teknoloji ve çevre faktörlerini göz önünde bulun durarak karşılaştırır ve sunar.
5 Isı ve Sıcaklık Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını tanımlar ve birbiriyle ilişkilendirir.
Kullanım amaçlarına göre termometre çeşitlerini ve sıcaklık birimlerini karşılaştırarak sunar.
Hâl Değişimi Farklı ısı ve sıcaklık birimlerinin ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar.
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramlarıyla olan ilişkisini açıklar.
Isıl Denge Ortamdan enerji alınması ve ortama ısı verilmesi ile hâl değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Enerji iletim yollarını açıklar.
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Bir maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri açıklar.
Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarımlar yapar.
Genleşme Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın nedenlerini açıklar.
Küresel ısınma olaylarının sebepleri ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı etkiler üzerine argüman oluşturur.
Katı, sıvı ve gazlarda genleşme ve büzülme olaylarını karşılaştırır.

Bir önceki ekol hoca video dersimiz olan 9. SINIF EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIMI VE VİDEOLARI konu anlatımında 9. SINIF EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIMI VE VİDEOLARI hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*