Ekol Hoca 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

6.Sınıf fen ve teknoloji ders videoları sayfamıza hoşgeldiniz. Bu sayfada yer alan konular veya konu başlıkları ile ilgili eksikler veya eklenmesini istediğiniz fen dersleri varsa sayfa altından yorum yaparak talepte bulunabilirsiniz. Açılmayan videolar için tarayıcınızın sürümünü yükseltmeniz veya windows media player eklentisini yüklemeniz gerekecektir.

ÜNİTELER KONULAR VİDEO DOKÜMAN TEST KAZANIMLAR
Vücudumuzdaki Sistemler/
Canlılar ve Hayat
1. Hücre       Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
      Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
      Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
2. Destek ve hareket sistemi       Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.
      Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar.
3. Solunum Sistemi       Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.
      Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir.
      Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
4. Dolaşım Sistemi       Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar.
      Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir
      Kanın yapı ve görevlerini kavrar.
      Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar.
      Kan bağışının toplum açısından önemini araştırarak fark eder.
      Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Kuvvet Hareket /
Fiziksel Olaylar
1. Bileşke Kuvvet       Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
      Bileşke kuvveti açıklar.
      Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir
      Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır
2. Sabit Sürat       Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. Sürat birimleri olarak (metre/saniye) ve (kilometre/saat) dikkate alınır.
        Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar.
Maddenin Tanecikli Yapısı / Madde ve Değişim 1. Maddenin tanecikli yapısı       Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar.
      Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketliliğin değiştiğini kavrar.
2. Fiziksel ve kimyasal değişim       Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar
3. Yoğunluk ile ilgili olarak öğrenciler;       Yoğunluğu tanımlar ve birimini belirtir.
      Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
      Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
      Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini sorgular.
Işık ve Ses / Fiziksel Olaylar 1. Işığın Yansıması       Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir.
      Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar
2. Sesin madde ile etkileşimi       Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar.
      Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.
      Ses yalıtımının önemini açıklar ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara örnekler verir.
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat 1. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme       Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
      Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar
      Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar.
      Bir bitki ya da hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.
Madde ve Isı / Madde ve Değişim 1. Madde ve ısı       Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
      Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
      Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
      Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
      Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
2. Yakıtlar       Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırarak yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verir.
      Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini araştırır ve sunar.
      Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.
Elektriğin İletimi / Fiziksel Olaylar 1  İletken ve yalıtkan maddeler       Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre
sınıflandırır.
      Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin hangi amaçlar için kullanıldığını günlük yaşamdan örneklerle açıklar.
2. Elektriksel Direnç ve Bağlı olduğu faktörler       Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.
      Elektriksel direnci ifade ederek bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir.
      Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder.
Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş / Dünya ve Evren 1. Dünya,Ay ve Güneşin büyüklüklerinin karşılaştırılması       Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklüklerini, oluşturduğu modeli kullanarak karşılaştırır.
2. Dünyamızın katman modeli       Dünya’nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar ve bu katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır.
3. Dünyamız ve uydusu ay       Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade ederek; bu hareketleri temsil bir model oluşturur ve sunar.
      Güneş’ten aldığı ışığı yansıtan Ay’ın, evrelerini ifade eder ve evrelerin görülme sebebini Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir.

1 yorum

  1. Size birşey soracağım. Lütfen 4. ve 5. sınıf dersleride gelsin. ders işlemeye çalışıyorum site bulmaya çalışıyorum olmuyor. Lüfen bir gün 4. ve 5. sınıf dersleride olsun.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*